Najaarskeuring

Najaarskeuring

Op vrijdag 7-01-2022 heeft onze jaarlijkse opname stamboek plaats gevonden.

Inspecteur Johan Knaap heeft de schapen opgenomen en duidelijke onderbouwing gegeven van de behaalde punten. de resultaten lagen in de lijn van mijn verwachtingen.

Een mooie uitschieter waren de drie volle zussen 6344-11881(AV 89) 6344-11882 (AV 90) en 6344-11883 (AV90).

Zie onderstaande inspectielijst: