Ingezette rammen

In het dekseizoen 2021 hebben we de volgende dekrammen ingezet:

ramlam 189-53220 AV88
 
Ramlam 6344-11914 AV88
 
Ramlam 1709-81800
 
Ram 189-53100